OM BANDAK NCT

Bandak NCT AS er et ledende selskap i Norge innen avansert overflatebehandling til kunder innen O&G, Forsvar, Aerospace og generell landbasert industri.

HMS er og vil alltid være vår prioritet nummer en! 

Bandak NCT AS HMS-K Policy

Bandak NCT AS skal være en ledende bedrift innenfor avansert overflatebehandling til kunder hovedsakelig i Norge. Markedssegmenter skal være innenfor O&G, Defence & Aerospace, Maritim og annen landbasert industri. Vår politikk for valitets-, HMS og miljøstyring, skal beskrive bedriftens forhold til krav og forventninger som stilles av lover, kunder, ansatte, eiere og samfunnet, samt av standardene IS0 9001, ISO 14001 og ISO 45001 som bedriften er sertifisert iht.

Bedriftens ledelse erkjenner sitt ansvar for å ivareta sikre og trygge arbeidsforhold. Arbeidet med helse-, miljø og sikkerhet skal ha prioritet 1. I den grad noen av våre prosesser kan påvirke det ytre miljø, skal vi gjennom opplæring, informasjon og styring av våre miljøaspekter bidra til gode holdninger, bevissthet og resultater vedrørende miljøforhold. 

Et godt arbeidsmiljø for oss betyr at vi har en helsefremmende arbeidsplass der alle føler seg verdsatt, trives, blir likebehandlet og får utviklet sine ferdigheter til beste for seg selv og for virksomheten. 

Vi skal levere tjenester som minimum oppfyller kontraktsmessige krav. Vi skal arbeide aktivt for å etablere og opprettholde gode relasjoner til kunder og  leverandører. 

Ledelse og ansatte skal arbeide for kontinuerlig å forbedre virkningen av systemene. Som en viktig del av dette skal forholdene legges til rette for de ansattes utvikling og opplæring. 

Bedriften og de ansatte skal overholde lover og regler som gjelder for virksomheten. Vi skal i alle forhold vise samfunnsansvar og opptre på en måte som oppfattes som  samfunnsnyttig, etterrettelig og etisk høyverdig.

Utdanning innen industriell overflatebehandling

Bli lærling hos Bandak NCT

Adresse
Merdevegen 4B
N-3676 Notodden
Norway 


Kontakt
Epost: post@bandaknct.no