Bli lærling hos Bandak NCT AS

Godkjent lærebedrift innen industriell overflatebehandling

Du får grunnlag for yrkesutøvelse innen klargjøring, forbehandling, sprøytebelegging, kvalitetskontroll og emballering for transport av komponenter og produkter. 

Fag du lærer hos Bandak NCT

Industriell overflatebehandling (opplæring i bedrift)

Tilknyttet opplæringskontor

OTEK TELEMARK
(web: http://telemark.otek.no/)

Varighet 

To år som lærling hos oss etter to år på skole.

Læreplan i industriell overflatebehandling Vg3 / opplæring i bedrift

Informasjon hentet fra utdanning.no

Industriell overflatebehandling skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen klargjøring, forbehandling, sprøytebelegging, kvalitetskontroll og emballering for transport av komponenter og produkter. Faget skal bidra til funksjonsforbedring, økt levetid og miljøtilpasning av produkter. Faget skal gjøre lærlingen skikket til å håndtere kjemikalier forsvarlig, også med henblikk på reduksjon av utslipp til avløp og luft.

Opplæringen skal bidra til å utvikle lærlingens ferdigheter i beleggsprosesser med pulver- og våtlakkering, med behandling i kjemiske og elektrolyttiske bad og metallsmelte og med sprøyting av metall og keramer. Videre skal opplæringen bidra til å utvikle lærlingens evne til å styre og overvåke forbehandlings- og renseprosesser. Opplæringen i faget skal fremme lærlingens evne til å arbeide kvalitets- og miljøbevisst etter tegninger, spesifikasjoner, standarder og prosedyrer. Tverrfaglig tenking og samarbeid med andre faggrupper skal inngå i opplæringen.

Opplæringen skal legge til rette for variert trening i ulike metoder for overflatebehandling på stasjonære anlegg. Prosess- og produktkontroll ved hjelp av målinger og analyser inngår i opplæringen. Helse, miljø og sikkerhet skal stå sentralt. Utvikling av lojale og stolte fagarbeidere med respekt for mennesker, råvarer og utstyr er også viktig i opplæringen.

Kan dette være interessant for deg?

Les mer på www.utdanning.no

Adresse
Merdevegen 4B
N-3676 Notodden
Norway 


Kontakt
Epost: post@bandaknct.no